TÁMOP – 5.6.1.A-11/4.- 2011-0002 „Vissza a jövőbe”

Kedves Látogató!

Üdvözöljük projektünk oldalán! A projekt és az oldal célja az, hogy egy foglalkoztatási célú civil szervezet és egy gyermekvédelmi intézmény a TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 „Vissza a jövőbe” elnevezésű projektben, konzorciumi együttműködés keretében, 24 hónapon keresztül segítse a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalokat.

Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület már több éve valósít meg olyan projekteket, melyek alacsony iskolai végzettségű, munka nélkül lévő fiatalok számára nyújtanak komplex szolgáltatást, annak érdekében, hogy szakmát szerezzenek és elhelyezkedjenek a elsődleges munkaerőpiacon. Az egyesület fontosnak tartja a hátrányos helyzetű fiatalok iskolai lemorzsolódásának csökkentését, ezért már több szakiskolai projektben is részt vett.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete 1997. óta működik. 140 férőhelyen előzetes fogvatartott (96 fő), javítóintézeti nevelésre ítélt (36 fő) és utógondozott ellátásban részesülő (8 fő), 14-18 éves fiúk nevelését, oktatását, képzését, gondozását és reszocializációját valósítja meg. 

Ezen a honlapon folyamatosan figyelemmel kísérheti a projektet, melynek célja a bevont 64 fő, javítóintézeti nevelt és előzetes letartóztatásban lévő fiatal társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának elősegítése.

Ajánljuk tehát projektünket mindazok figyelmébe, akik ezeket a fiatalokat célcsoportjukként tartják számon, tapasztalattal rendelkeznek e területen, illetve azoknak, akik hozzánk hasonlóan szívügyüknek érzik, hogy ezek a fiatalok is ugyanolyan esélyekkel indulhassanak el a nagybetűs életben, mint szerencsésebb társaik.
Rendszeresen bővítjük, frissítjük oldalunkat, így érdemes gyakran ellátogatni erre az oldalra.
Jó böngészést kívánunk!

Projekt összefoglaló

Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület az Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézetével közösen az intézetben előzetes letartóztatásban lévő és javítóintézeti nevelt fiatalok számára komplex fejlesztő-felkészítő képzést és szolgáltatásokat biztosít, mely erősíti reszocializációjukat, képzésre, munkavállalásra felkészülésüket, hozzájárul társadalmi reintegrációjukhoz, csökkenti a bűnismétlés veszélyét.
A projekt keretében nyújtott szolgáltatások révén a fiatalok készségei, kulcskompetenciái fejlődnek. A projekt képzési elemének részeként a célcsoport sajátosságait figyelembe véve és a differenciálás módszerét alkalmazva személyre szabott tudásátadás történik. Összesen 64 fiatalnak van lehetősége a projektben való részvételre.

Képzési célok:
A munkaerőpiacon halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségűek tanításában, valamint a javítóintézetben előzetes fogva tartásban lévő, vagy büntetésüket töltő fiatalok képzésében nagy gyakorlattal rendelkező oktatók célja, hogy képzés keretében nyújtsanak kompetenciafejlesztést az alapismeretek felelevenítésével, pótlásával; az alapvető íráskészség, számtani műveletek, az információk kezelésének módszerei, a kommunikáció módszereinek előtérbe helyezésével. Mindemellett szakköri foglalkozásokon különféle szociális kompetenciák fejlesztésére kerül sor. Az ismeretanyag elsajátítása gyakorlati feladatok megoldásával együtt történik. A gyakorlatok célja, hogy az újonnan tanult ismeretek a mindennapi élet eseményeinek szintjén rögzüljenek. A képzés eredményeként a résztvevők továbbtanulhatnak vagy felkészülnek a munkaerő-piaci részvételre.
Célunk, hogy a projektbe bevont 64 fiatalkorú fiú pozitív eredményhez jusson, valamint az egyénre szabott fejlesztési tervben foglaltakat megvalósítsák.

A képzés módszertani megvalósítása:
A képzési program 3 elemet ötvöz, a tantárgyi órák mellett szakköri foglalkozásokat és tréningeket is tartalmaz. A csoporthoz alkalmazkodó alternatív pedagógiai módszerek kerülnek felhasználásra, valamint minden résztvevő előzetes tudás- és állapotfelmérése eredményének figyelembevételével személyre szabott feladatok kerülnek meghatározásra. A képzés 4 órás vizsgával zárul, a képzés sikeres elvégzéséről igazolást kapnak a résztvevők.
A projekt épít a helyreállító igazságszolgáltatás eszközére, javítva a fiatalok negatív társadalmi megítélését.

A projekt 2012. április 1. és 2014. március 31. között valósul meg.

A projekt támogatási összege: 45 971 590 Ft.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

» Pályázati kiírás

» Projekt bemutatás: Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület

» EMMI Debreceni Javítóintézetének bemutatása

» Projektnyitó rendezvény (2012. 05. 31.)

» Projektnyitó rendezvény a médiában: Alföld Tv Debrecen Városi Televízió Hajdú-Bihari Napló MTI-www.fidesz.hu Hajdú Online Hajdú Press Civishír Dehir Európa Rádió

» Szakmai egyeztetés (2012. 06. 14.)

» I. Hírlevél (2012. július)