"

"Khelel"

(Korrekciós nevelés, tehetséggondozás)

Pályázati azonosító: NTP-RTP-14-0068

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2013–2014. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdetett a Roma és szociokulturálisan hátrányos helyzetű fiatalok tehetségfejlesztésére.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS:  EPER_Palyazati_kiiras_NTP_RTP_14.pdf

 

Szakmai beszámoló

 

A pályázati program:

Célunk egy tehetséggondozó műhely működtetése: önismeret, önkifejezés, a társadalmi beilleszkedés elősegítése. A program 2015.május 21-június 23. között valósult meg. A program 30 órás volt, heti háromszor két órában működött. Helyszín, körülmények: az EMMI Debreceni Javítóintézet klubszobája.  Fontos célunk volt, hogy a program során egy alkalommal színházlátogatáson vegyünk részt, mivel több fiatal még soha nem járt korábban színházban. Az ott látottakat szervesen beépítettük a műhelymunkába.

 

Megvalósult szakmai tevékenységek:

Szakmai tevékenységünket nem befolyásolta az a tény, hogy a foglalkozások időpontja több héttel eltolódott, így az eredeti, május végi lezárást június 23-án tudtuk megvalósítani. Sőt, ez lehetőséget adott arra is, hogy egy nyilvános szerepléssel többet tudjunk vállalni. A foglalkozások során változatlanul követtük a munkatervet. Az első blokk alatt (4 alkalom) játékos gyakorlatokkal hangoltuk rá a fiatalokat a színjátszási alapok elsajátítására. Ezután már tematikusan felépített, elméleti elemeket is tartalmazó foglalkozások következtek (3 alkalom), amelyek alatt a drámajátékot segítő társművészetekkel ismerkedhettek meg a fiatalok. Nagy hangsúlyt fektettünk az improvizációs gyakorlatokra, ahol félig tudatosan, félig spontán reakciókkal oldották meg a feladatokat. Az első nyilvános szereplésre június 5-én került sor, a rákospalotai Roma Fesztiválon. Itt verses, valamint mozgásszínházra épülő produkciót mutattunk be. A következő foglalkozásokon feldolgoztuk az ott szerzett tapasztalatokat, értékeltük munkánkat és beépítettük a későbbi fellépésünkbe. Ehhez nagyban hozzájárult a június 2-i színházlátogatás, ahol az Euritmia tánciskola végzős hallgatói mutatták be vizsgadarabjukat. Termékeny beszélgetések alakultak ki a látható beszéd témakörében, amely előkészítette a június 19-i fellépést intézetünk Pedagógusnapján. A fiatalok pontos, ugyanakkor jókedvű hozzáállása bizonyította leginkább, hogy az elmúlt hónapok szakmai tevékenysége kimagasló eredményeket hozott.

 

A pályázatban megfogalmazott célok:

A pályázatban kitűzött célok az eredeti terveknek megfelelően valósultak meg. A programba bekerült fiatalok fokozatosan ismerkedtek meg a drámapedagógiai konvenciókkal. Ahogy arra a Renzulli-féle felmérés alapján (amelyet a beválogatás során alkalmaztunk) számítani lehetett, az egyes fiatalok más-más tempóban tudták elsajátítani ezeket. A program során nagy hangsúlyt fektettünk az önismeret, az önkifejezés fejlesztésére és elősegítésére. Ezen a területen látványos fejlődést tapasztalhattunk. A külső rendezvény alatt találkoztak más kultúrközegből származó kortársaikkal, akikkel hamar megtalálták a közös hangot, és egymást támogatták a játékos versengés alatt, jelentősen hozzájárulva a rendezvény színvonalához. Egyik legfontosabb célunk, a színházlátogatás is megvalósulhatott. A legtöbb fiatal ekkor járt életében először színházban, s ahogy az várható volt, teljesen lenyűgözte őket a környezet. Az előadás megtekintése alatt kiderült, hogy szemmel láthatóan fegyelmezettebben viselkedtek, mint a velük egykorú gimnazisták, valamint bátrabban mertek hangot adni benyomásaiknak, véleményüknek is. Egy-egy szervezővel még szóba is elegyedtek, és élénken érdeklődtek a kiszenekarban látott-hallott hangszerek működése iránt. Megpróbálták kitalálni, hogy a darabban látott színek milyen hangulatot szimbolizáltak. Több nappal a színházlátogatás után is tettek fel kérdéseket a darab kapcsán, valamint a saját próbákon is előkerültek az ott látottak; megpróbálták utánozni a szabad mozgástípusokat. A foglalkozások alatt kiemelt figyelmet fordítottunk a kommunikációs készségek fejlesztésére is: elsősorban az artikulációs technikák gyakorlása terén mutattak látványos fejlődést a fiatalok.

 

A pályázati támogatásból megvalósult koncert/színház/tánc előadás, meglátogatása:

A pályázat keretén belül június 2-án lehetőségünk nyílt színházlátogatásra. A Magyar Euritmia Mozgásművészeti Társaság végzős hallgatóinak diplomaelőadását tekintettük meg. Az euritmia a versek és zenedarabok egy időben hangzó és vizuális élményként való megjelenítése, innen az elnevezés: szép, jó ritmus. A fiatalok a darab szünetében találgatták, vajon melyik szín vagy mozgáselem jelképezte az adott vers vagy prózai mű egyes aspektusát. A későbbi foglalkozások alkalmával is parázs vita alakult ki ezen élmény felelevenítésekor: próbáltak visszaemlékezni egy-egy mozdulatra vagy szövegrészletre. A három nappal későbbi Roma Fesztiválon látható volt a színpadi mű nyoma a fiatalok mozgáskultúráján; lágyabban, ugyanakkor pontosabban mozogtak a színpadon. A zenei orientáltságú fiatalokat pedig külön érdekelte a csellóból, oboából és zongorából álló zenei kíséret: az ő munkájuk kapcsán is sok kérdést tettek fel. Kiemelték, mennyire tetszettek nekik a komolyzenei darabok.

 

A programhoz kapcsolódó rendezvények, azzal kapcsolatos tapasztalatok, a résztvevők visszajelzései:

Az első fellépésünk a rákospalotai Roma Fesztiválon volt. Az a hét a szereplés jegyében telt. A keddi színházlátogatás beindította a szereplésvágyat, mintát és példát mutatott a színpadi jelenlét, a színpadi alázat kialakulásában. A többi próba felkészítette őket a fellépésre és segítette őket a lámpaláz leküzdésében. Rákospalotán az amatőr előadások mellett a fiatalok professzionális művészekkel is egy színpadon szerepelhettek, ami hatalmas élmény volt számukra. Könnyen ismerkedtek, szívesen osztották meg tapasztalataikat kortársaikkal; érdekes volt megfigyelni, mennyire kíváncsiak voltak, hogyan látják őket mások. Később ismerős közegben, a javítóintézetben léptek fel, ennek ellenére nem csökkent a fellépéssel járó izgalmuk. Kihívást jelentettek számukra a darabban a gyors érzelmi-hangulati váltakozások, amit remekül megoldottak, meg tudták tartani a szükséges egyensúlyt. Visszajelzéseik alapján kötődés alakult ki bennük  a színjátszás, a csoportos együttműködés iránt.

 

A beadott pályázat és a megvalósított program közti eltérések:

A programhoz kapcsolódó nyilvános megjelenések száma módosult: kettő helyett három lett. Ennek oka, hogy az első fellépés sikerén, valamint a színházi látogatás termékeny vitáin felbuzdulva a drámacsoport az intézeti pedagógusnapra is felkészült egy újabb műsorral.

 

Teljesített szakmai indikátorok:

 

- a programban részt vevő tehetségek száma: 10 fő

- ebből a hátrányos helyzetű tehetségek száma: 10 fő

- a fiúk száma: 10 fő

- ebből az általános iskolás tehetségek száma: 3 fő

- ebből a középiskolás tehetségek száma: 7 fő

- A program megvalósításában szerepet vállaló szakemberek száma: 1 fő

- A program megvalósításában szerepet vállaló pedagógusok (ide nem értve az előző kategóriát) száma: 3 fő

- A programhoz kapcsolódó saját/más által rendezett rendezvények/kiállítások/bemutatók száma: 2

- A programhoz kapcsolódó nyilvános megjelenések száma: 3