EMMI Nagykanizsai Javítóintézete
EMMI Nagykanizsai Javítóintézete

Korszakos jelentőségű fejlesztés a gyermekvédelemben:

TIOP-3.4.3-11/1-2012-0001kódjelű 2.248.445.000.- összköltségvetéssel megvalósult projekt 2015. szeptember 30.-án lezárult. A pályázatban 124 fő munkahelyteremtése és 108 fő ellátott befogadására alkalmas 4855m2 alapterületű épületegység kivitelezése megvalósult.
A szakmai tartalomfejlesztés keretében elkészültek, a hazai javítóintézetek szakmai munkaközösségének partneri együttműködésével, a javítóintézeti feladatellátást és annak végrehajtását összegző standardizált tanulmányok. A további folyamatokban 80 fő szakellátásban érintett dolgozó képzése, és a speciális javítóintézeti feladatellátásra való felkészítése és mentorálása is megtörtént. A bűnelkövetéssel vádoltfiatalkorúak érdekében a szocializációt és reszocializációt, a társadalmi reintegrációt és a munkaerő-piaci integrációt elősegíteni képesszemélyi, környezeti és tárgyifeltételek ezáltal már Dunántúlon is biztosítottak.
Az intézmény avatásán Czibere Károly EMMI szociális ügyekért és felzárkóztatásért felelős államtitkára ünnepi beszédében hangsúlyozta: 40 éve nem épült gyermekvédelmi célra komplex új intézmény, és több mint 130 éve a speciálisan javítóintézeti szakellátásra alapított és így átadott épület. A javítóintézeti ellátást napjainkban jellemző adatok és összefüggéseik egyértelműen bizonyították, hogy a fiúk számára a javítóintézetben foganatosítható előzetes letartóztatáshoz és így a javítóintézeti ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférést a jelenlegi rendszer kapacitáshiányában nem biztosította. Ezért elengedhetetlenné vált az előzetes letartóztatás és javítóintézeti nevelésvégrehajtását az ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés elvének megfelelve egyaránt biztosító intézmény kialakítása a Dunántúlon.