EMMI Nagykanizsai Javítóintézete
EMMI Nagykanizsai Javítóintézete

Szakmai alapkőletétel II.

2014. március 19.-én műhelymunkával egybekötött konferenciát tartottunk az Aszódi Javítóintézetben. Célja a standardizálás-mentorálás folyamatának pályázati követelményének ismertetése. Kidolgozásra került a feladatok beazonosítása, végrehajtásának metodikája. Ez alapján megtörtént a komplett tevékenységrendszer felállítása valamint a két tevékenység egymásra épülésének, kapcsolódási pontjainak meghatározása.
A meghívottak a javítóintézetek szakmai munkakörökben foglalkoztatott kollégáiból, tudományos munkatársakból, a fenntartó és a szakminisztérium delegáltjaiból tevődött össze.
A szakmai megvalósítás tartalmi elemeinek, ismertetését követően a műszaki tervek alapján bemutatásra került a leendő intézmény. Fontos eleme a projektnek a fizikai tér tagolása, funkcióbeli azonosítása, melynek figyelembevételével lehet a működési mechanizmust, és az arra épülő szakmai tevékenységet tervezni.
Műhelymunka keretében, csoportbontásos technikával feldolgozásra kerültek a standardok, melyek a szakmai alapját fogják jelenteni a projektnek. A standardok mentén kidolgozásra kerültek a megvalósítandó feladatok logikai egységei, melyek mentén javasolt a lebonyolítás megszervezése. Kibontásra került a standardizálás-mentorálás feladategysége melyet a konzultációs csoportok analitikus módszerrel elemeztek, majd ismertették javaslataikat a megvalósításra vonatkozóan.
Az elemző fázist követően, konferencia keretében a projektelemek szintetizálása következett, melynek az egységes protokollok kialakítása, és a leendő munkamódszerek azonos módon való alkalmazása került meghatározásra.

 

Megvalósítandó szakmai feladatok, mentorálas – standardizálás feladategysége.

Standardizálás munkamenete.

Fotóalbum