EMMI Nagykanizsai Javítóintézete
EMMI Nagykanizsai Javítóintézete

Szakmai alapkőletétel I.

A Debreceni Javítóintézet, a kedvezményezettje a - TIOP-3.4.3-11/1-2012-0001 „Javítóintézeti ellátás biztosítása fiúk részére a Dunántúlon” című kiemelt projektnek.

Projektgazdaként a pályázatban kötelezettséget vállaltunk a szakmai tartalomfejlesztés keretében a hazai javítóintézetekkel való együttműködésre. Az együttműködési megállapodásban az aláírók a standardizálás – mentorálás feladategységben való tevékeny közreműködést jelölték meg.

Jelenleg a megkötött együttműködési megállapodás, részletes szakmai tartalmi kiegészítésének, előkészítésén dolgozunk, mely tartalmazza az egyéb külső szakértők és konzultációs partnerek projekten belüli szerepvállalását.

A fenti anyag elkészítésekor szükséges az Emberi Erőforrások Minisztériuma mint alapítóval, és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság mint fenntartóval, folytatott egyeztetés, és  előkészítő tevékenység, mely során jóváhagyásukkal, ünnepélyes keretek között aláírási ceremóniával válna indíthatóvá a projekten belüli szakmai tevékenység.

Fotóalbum