"

Közérdekű adatok

 

Általános közzétételi lista az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján, a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet menüstruktúrája szerint.

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

    1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.     ELÉRHETŐSÉGI ADATOK

 

1.2.     SZERVEZETI STRUKTÚRA

 

1.3.     A  DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZET VEZETŐI

 

1.4.     ÜGYFÉLKAPCSOLATI VEZETŐ

 

1.5.     TESTÜLETI SZERV ADATAI

 

1.6.     IRÁNYÍTOTT, FELÜGYELT, ELLENŐRZŐZÖTT SZERVEK

 

1.7.     TÖBBSÉGI TULAJDONÚ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET

 

1.8.     KÖZALAPÍTVÁNY

 

1.9.     ALAPÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

 

1.10.   ALAPÍTOTT LAPOK

 

1.11.   FELETTES SZERV

hivatkozás

 

hivatkozás

 

hivatkozás

 

hivatkozás

 

nem releváns

 

nem releváns

 

nem releváns

 

nem releváns

 

nem releváns

 

nem releváns

 

hivatkozás

 2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.1.     AZ INTÉZET ALAPTEVÉKENYSÉGE, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

 

          - ALAPÍTÓ OKIRAT hivatkozás

 

          - AZ ALAPTEVÉKENYSÉGET MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK hivatkozás

 

          - ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

 

          - SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

 

2.2.     AZ INTÉZET ALAPTEVÉKENYSÉGÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ MAGYAR NYELVEN

 

          AZ INTÉZET ALAPTEVÉKENYSÉGÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ ANGOL NYELVEN

 

2.3.     A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNTES FELADATAI

 

2.4.     ÁLLAMIGAZGATÁSI, ÖNKORMÁNYZATI ÉS MÁS HATÓSÁGI ÜGYEK

 

2.5.     KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

 

2.6.     ADATBÁZISOK, NYILVÁNTARTÁSOK LEÍRÓ ADATAI

 

2.7.     NYÍLVÁNOS KIADVÁNYOK

 

2.8.     TESTÜLETI SZERV DÖNTÉSEI, ÜLÉSEI

 

2.9.     ÖNKORMÁNYZATI TERVEZETEK, ELŐTERJESZTÉSEK

 

2.10.   KÖZÉRDEKŰ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJE

 

2.11.   PÁLYÁZATOK

 

2.12.   VIZSGÁLATOK, ELLENŐRZÉSEK LISTÁJA

 

2.13.   KÖZÉRDEKŰ ADATOK - KAPCSOLATTARTÓ

 

2.14.   TEVÉKENYSÉGI STATISZTIKÁK

 

2.15.   KÖZÉRDEKŰ ADATOK STATISZTIKÁI

 

2.16.   KÖZÉRDEKŰ ADATOK HASZNOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK

 

2.17.   KÖZÉRDEKŰ ADATOKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

2.18.   KÜLÖNÖS ÉS EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTÁK

 

2.19.   KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

 

2.20.   A 19. SOR ELEKTRONIKUSAN SZERKESZTHETŐ VÁLTOZATA

 

2.21.   A 19.SOR SZERINTI KÖZADATOK FELHASZNÁLÁSI DÍJAI

 

2.22.   KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS JOGORVOSLATI LELEHETŐSÉGEK

 

2.23.   KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZERZŐDŐ FELEK

 

2.24.   KULTURÁLIS KÖZADATOK DIGITALIZÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS MEGÁLLAPODÁSOK

 

2.25.   ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓK

 

 

          - HUMÁNPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓK

 

          - GAZDASÁGI TÁJÉKOZTATÓK

 

          - NÖVENDÉKÜGYI TÁJÉKOZTATÓK

 

 

hivatkozás

 

hivatkozás

 

hivatkozás

 

hivatkozás

 

hivatkozás

 

hivatkozás

 

nem releváns

 

nem releváns

 

nem releváns

 

hivatkozás

 

nem releváns

 

nem releváns

 

nem releváns

 

hivatkozás

 

hivatkozás

 

hivatkozás

 

hivatkozás

 

hivatkozás

 

hivatkozás

 

nem releváns

 

nem releváns

 

nem releváns

 

nem releváns

 

nem releváns

 

nem releváns

 

nem releváns

 

nem releváns

 

nem releváns

 

 

 

 

hivatkozás

 

hivatkozás

 

hivatkozás

   3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.      ÉVES KÖLTSÉGVETÉSEK

 

             SZÁMVITELI BESZÁMOLÓK

 

3.2.     FOGLALKOZTATOTTAK, VEZETŐK ÉS JUTTATÁSOK

 

3.3.     TÁMOGATÁSOK

 

3.4.     ÜVEGZSEB: 5 M. FT FELETTI SZERZŐDÉSEK

 

3.5.     KONCESSZIÓK

 

3.6.     EGYÉB KIFIZETÉSEK

 

3.7.      EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT FEJLESZTÉSEK

 

3.8.     KÖZBESZERZÉSI INFORMÁCIÓK

hivatkozás

 

hivatkozás

 

hivatkozás

 

nem releváns

 

hivatkozás

 

nem releváns

 

nem releváns

 

hivatkozás

 

hivatkozás

hivatkozás hivatkozás hivatkozás