"

 

 

 

A javítóintézetbe kerülő fiatalok, bizonytalan, félelemmel teli és csalódott állapotukban bezárkóznak, és az általuk létrehozott saját világukban beszűkülten, már nem találják a kiutat.  Befogadásukkor végső állomásként állunk velük szemben. Feladatunk a rájuk fordított figyelem, ami a megelőző életútjukban hiányjeles.

 

Nekik problémáik vannak, melyekre reagálnunk kell, a nevelés és a büntetés viszonyrendszerében. Szükségleteik, olykor pszichés torzulásaik kezelése, a közösségi és társadalmi ellátórendszerben számukra korlátozott, nehezen hozzáférhető. Válaszaink meghatározó erővel bírnak további sorsukat illetően.

 

A javítóintézeti feladatellátás összetett tevékenységrendszeren alapul: a nevelési eszme, a pedagógiai munka jelenti az alapját. Tanít, oktat, mintát ad, és utat mutat.

 

Az út melyen haladunk több mint száz éves szakmai múltra tekint vissza, és alapjait tekintve küldetése, szellemisége mit sem változott: Az intézetbe bekerülő fiatalokat javítani, visszavezetni a normák világába.

 

                                                                                   Nagy Kálmán ig.

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

Standardizálás dokumentumai

1.   A javítóintézetek együttműködése

2.   Javítóintézeti szakmai anyagok, szakirodalmak bibliográfiája

3.   A javítóintézeti neveltek családi reintegrációja

4.   A kriminalizálódás megelőzésére szolgáló javaslatok és feltételek javítóintézetben

5.   A javítóintézeti szakemberek kiválasztására vonatkozó módszertani ajánlás

6.   A javítóintézeti munkatársakat felkészítő képzés

7.   Jó szakmai gyakorlatok bemutatása

8.   A szakmai program végrehajtásához szükséges dokumentumrendszer

9.   A javítóintézeti szakmai tevékenység standardjai

 

 

    Szabályzatok

 

1.       Szakértői és Mentálhigiénés csoport Szakmai Programja

2.       Munkafoglalkoztatás Szabályzata és a Szakoktatás Szakmai Programja

3.       Az Iskola Szakmai Programja

3.1.    Iskolai magatartási szabályok

4.       Házirend

5.       Az utógondozói elhelyezés Szabályzata

6.       Fegyelmi eljárás szabályai

7.       Jutalmazás szabályzata

8.       Pedagógiai célzatú figyelmeztetések alkalmazásának Szabályai

9.       Tehetséggondozási Program

10.     Egészségügyi Szabályzat

11.     Letétkezelési Szabályzat

12.     Letétiruházat-kezelési Szabályzat

13.     Zsebpénzkezelési Szabályzat

14.     Rendészeti Szabályzat

14.1.  Be-és kilépők csomagjainak ellenőrzési szabályai

14.2.  Őrzésbiztonsági csoportok kialakításának szabályai

14.3.  Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai

14.4.  Katasztrófavédelmi Terv

14.5.  Intézetbe történő be- és kiléptetés szabályai

14.6.  Biztonsági elkülönítés szabályai

15.     Képzési, továbbképzési szabályzat