"

Standardizálás dokumentumai

1.   A javítóintézetek együttműködése

2.   Javítóintézeti szakmai anyagok, szakirodalmak bibliográfiája

3.   A javítóintézeti neveltek családi reintegrációja

4.   A kriminalizálódás megelőzésére szolgáló javaslatok és feltételek javítóintézetben

5.   A javítóintézeti szakemberek kiválasztására vonatkozó módszertani ajánlás

6.   A javítóintézeti munkatársakat felkészítő képzés

7.   Jó szakmai gyakorlatok bemutatása

8.   A szakmai program végrehajtásához szükséges dokumentumrendszer

9.   A javítóintézeti szakmai tevékenység standardjai

 

 

    Szabályzatok

 

1.       Szakértői és Mentálhigiénés csoport Szakmai Programja

2.       Munkafoglalkoztatás Szabályzata és a Szakoktatás Szakmai Programja

3.       Az Iskola Szakmai Programja

3.1.    Iskolai magatartási szabályok

4.       Házirend

5.       Az utógondozói elhelyezés Szabályzata

6.       Fegyelmi eljárás szabályai

7.       Jutalmazás szabályzata

8.       Pedagógiai célzatú figyelmeztetések alkalmazásának Szabályai

9.       Tehetséggondozási Program

10.     Egészségügyi Szabályzat

11.     Letétkezelési Szabályzat

12.     Letétiruházat-kezelési Szabályzat

13.     Zsebpénzkezelési Szabályzat

14.     Rendészeti Szabályzat

14.1.  Be-és kilépők csomagjainak ellenőrzési szabályai

14.2.  Őrzésbiztonsági csoportok kialakításának szabályai

14.3.  Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai

14.4.  Katasztrófavédelmi Terv

14.5.  Intézetbe történő be- és kiléptetés szabályai

14.6.  Biztonsági elkülönítés szabályai

15.     Képzési, továbbképzési szabályzat