"

Együttműködési megállapodás

a Debreceni Törvényszék és a Debreceni Javítóintézet között

A Debreceni Törvényszék elkötelezett az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghirdetett „Gyermekközpontú igazságszolgáltatás" megvalósításában. Ennek keretein belül az elérhető legmagasabb szinten kívánja biztosítani a gyermekek jogainak tiszteletben tartását és hatékony érvényesítését, elsődleges szempontként juttatja érvényre a részvételükkel folyó, vagy az őket érintő minden ügyben a gyermekek mindenek felett álló érdekeit.

 

Ennek keretein belül gyermekmeghallgató szobákat alakított ki a Törvényszék a megye több járásbíróságán, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött együttműködési megállapodás alapján rendőrségi gyermekmeghallgató szobákat is igénybe tudja venni.

 

A Javítóintézet modell értékű működésében azok a nevelési, pedagógiai és pszichológiai módszerek képesek leginkább hatni, melyek a mindennapok gyakorlatában bemutathatóak, számon kérhetőek és szükség szerint ellenőrizhetőek. A Javítóintézet a minták közvetítésén keresztül törekszik a fiatalkorú bűnelkövetők megelőző életútjának hiánypótlására, a bűnelkövetés hátterében rejlő hibásviszonyulási rendszer korrigálására. A kompenzálás és korrigáláson alapuló szakmai programon keresztül a javítóintézet célja a bűnismétlés megelőzése.

A Törvényszék és a Javítóintézet közös célja, hogy a Javítóintézetben lévő első bűntényes fiatalkorúakkal a bírósági eljárás menetét megismertesse, melyen keresztül a hasonló bűncselekmények miatt foglyosított fiatalok minél hamarabb tudják felméri tettük súlyosságát, szembesüljenek annak várható következményeivel, ami a nevelési-korrigálási folyamat fontos része.

A Törvényszék és a Javítóintézet megállapodnak abban, hogy félévente legalább egy alkalommal, olyan esetben amikor javítóintézetben elhelyezett fiatalkorú sérelmére elkövetett bűncselekmény képezi az eljárás tárgyát, vagy statisztikailag nagy gyakorisággal előforduló erőszakos vagyon elleni bűncselekmények esetében (rablás, zsarolás) a büntetőügy tárgyalása, illetve az ügydöntő határozat kihirdetése a javítóintézetbe kihelyezett helyszínen történik.                                                                              Együttműködési megállapodás

Ferenczi György Szakmai Nap

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának kezelésében lévő Debreceni Javítóintézet Nagykanizsai Telephelye szolgált az idei Ferenczi György Szakmai Nap helyszínéül.(programfüzet)

 

A konferenciát megelőző sajtótájékoztatón rész vett Szarka Attila, a Ferenczi György Alapítvány Kuratóriumának elnöke, az EMMI Szociális- és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főosztályvezető-helyettese, Gulyásné dr. Kovács Erzsébet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főosztályvezetője, Nagy Kálmán, a Debreceni, egyben a kanizsai intézmény igazgatója, valamint Gólya István a kanizsai intézmény igazgatóhelyettese, egyben telepvezetője.

 

Szarka Attila egyebek mellett elmondta: 21. éve járja a javítóintézetek és a speciális gyermekotthonok zárt világa ezt az utat, aminek a mostani állomása Nagykanizsára ért el. 21 éve azon dolgozik az alapítvány, hogy a fiatalon elhunyt jeles gyógypedagógus, javítóintézeti szakember, Ferenczi György érdemeit megőrizzék, ápolják. És ebben az őrzésben, értékvédelemben keresik az olyan munkatársakat, vezetőket, akikről azt látják, hogy munkásságukkal hasonlóképpen szolgálják a gyermekek érdekeit, jogait. Ezeket az embereket ezen alkalommal emléklappal és emlékéremmel jutalmazzák meg. A Ferenczi Díj nem állami kitüntetés, egy civil szervezet adja és talán éppen ez az egyik ereje is.

 

Tovább

Szociális Munka Napja, 2016

Budapesten, az Angyalföldi József Attila Művelődési Központban került megrendezésre a Szociális Munka Napja, melyen intézetünk is képviseltette magát.

A megnyitót követő kerekasztali ülés témája a következő volt: A Gyermekjóléti Alapszolgáltatás és a Családsegítő összevonásának hatása az ellátásra.

Ezután díjátadásra került a sor, melyet intézetünk egyik legrégebbi dolgozója, Bozó Gyula pedagógus kapott. Beszédében nemcsak az elismerést köszönte meg, hanem mindazt a hátteret és támogatást is, melyet közvetlen és közvetett kollégái nyújtottak számára az évtizedek alatt.

Ebéd után szekcióüléseken vehettek részt az érdeklődők, a program végén pedig záróülést tartottak.

 

(programfüzet)

Hét napig potyogtak a gólok

A hagyományosan megrendezésre kerülő Jónás János emlékversenyen, kispályás fociban jeleskedhettek a fiatalok. Az intézet 11 csoportjából 8-8 fiatal nevezett a tornára. Színvonalas mérkőzések és igazi versenyszellem lengte be az intézetet. Az egyenes kiesések után kialakult az elődöntő és a döntő. A tornát a javítós 1. csoport nyerte, a második az előzetes speciális csoport, a harmadik az előzetes 6. csoport. A kitűnő teljesítményeket is díjazták a szervezők: legjobb kapus, legjobb védő, legtechnikásabb játékos, legsportszerűbb csatár, aranycipő. Igazi sport ünnep volt, amelyet jövőre is megismétlünk.

Debrecen és Nagykanizsa együtt nyaralt

Az időjárás végig kegyes volt, szinte minden nap fürödhettek a növendékek a tóban, sőt, a kolléganőket még vízibiciklis „túrákra” is meginvitálták.

A keszthelyi öbölben tett hajókirándulás, a kastély megtekintése, a nyárvégi korzózás,

a sportrendezvények, a vasúttörténeti múzeumban tett látogatás, a vadászati kiállítás mind-mind olyan élmények voltak, melyekről még hetekkel később is meséltek egymásnak a fiatalok, miután visszatértek intézeteinkbe.

Mária Maraton

A Debreceni Javító intézet öt dolgozója2016 Június 28.- án  részt vett az Európában egyedülállóan megrendezésre kerülő eseményen a Mária Maratón 11. útvonalán a Máriabesnyő és Gyöngyös közötti távolság megtételén. Ez a Mária Úton vezető 70 kilométeres út 650 méter magasságkülönbséggel.

A teljes út 1300 kilométert ölel fel Mariazell – Csíksomlyóig és célja, hogy hirdesse a lelki közösség összetartozását és egy egészséges életmód felmutatását.

Máriabesnyői Bazilikától délelőtt kilenc órákkor egy közös ima után indultunk útnak Frank Tibor ultramártón futóval, aki az egész Mária Úton végig halad.

Mi az előttünk álló távolságot egymás között részekre osztottuk fel, hogy mindig folyamatos legyen a haladásunk . A napközbeni meleg és az alföldi embernek szokatlan magasság különbségek tettek próbára minket . Az utunk során, a településeken végig haladva az ott lakók kedves mosolya és szívből jövő biztatása adott még plusz erőt nekünk.

Folyamatos és egyenletes haladásunknak köszönhetően elfáradva, de nagyon jó hangulatban értünk be Frank Tibor ultramártón futóval közösen Gyöngyös Fő terére, ahol nagy szeretettel vártak minket.

A felvállalt nem kevés távolság megtételét szépen teljesítettük és mondhatom, hogy szép példáját hirdettük a csoport munkának és a munkatársi összetartozásnak ezzel is emelve a Debreceni Javító intézet hírnevét

Pedagógusnap 2016

A nemzetközi megállapodás szerint a pedagógusnap június első vasárnapjára esik – intézetünkben ez évben június 17-én ünnepeltük meg ezt a jeles alkalmat.

Ez a nap egy kicsit másképp zajlik, mint a többi. Az egész éves megfeszített munkát elismervén, hangulatos környezetben egy főzőverseny keretén belül mérhették össze tudásukat a résztvevők. A versenyző csapatok között jelenlegi és nyugdíjas kollégák, valamint a BIT Egyesület is képviseltette magát. Az ételek közt szerepelt a disznó-, a marha-, csirke- és a vadhús is; ezek bográcsban vagy grillen készültek. 13:30 után a zsűri körbejárt, és salamoni döntéssel megállapította, hogy minden csapat győztes; jutalmuk pedig egy szakácssisakos fakanál volt.

A rendezvényen hagyományosan beszédet tartott intézetünk igazgatója, Nagy Kálmán, akit Pető András lelkipásztor követett biztató szavaival. Intézetünkben többen jubiláltak törzsgárdatagságuk kapcsán, továbbá nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntöttük Dúró László kollégánkat.

A délután további részében ki-ki kötetlen szórakozás-beszélgetés mellett, vagy épp sportrendezvényen ereszthette ki a fáradt gőzt.   B. E. K.

Gyermeknap

május 12.

Ügyes kezek pályázat

kiállítása

Lábtenisz bajnokság

Tavaszi forduló

A lábtenisz vagy közismert nevén lábtengó egy közkedvelt teremsport, valamint előszeretettel űzik a strandokon is. Az 1920-as években terjedt el Közép-Európában Kategóriák: egyes, páros és hármas felállás. Mindháromban szigorúan kötött az egyszer pattanás, azonban a pálya mérete kategóriánként változik.

Táblajáték verseny

május 10.

Intézeti röplabda bajnokság

április 12-22.

A költészet napja

április 11.

A táblajátékok használata szerves részét képezi pedagógiai eszköztárunknak. Az évente megrendezésre kerülő, egyenes kieséses táblajáték-vetélkedőn a fiatalok versengve próbálhatják ki logikai képességeiket, problémamegoldó készségüket. Kalaha, Scrabble, Quirkle; a világ minden tájáról érkező játékokat játszanak ezen a délutánon.

A mindennapi rutin, a délutáni program fontos részét képezi a házban a sportfoglalkozás: ezen belül az egyik legnépszerűbb sportnak számít a röplabdázás. Az éves programok között tehát nem csoda, ha az egyik leginkább várt verseny az intézeti szintű röplabda bajnokság. Egységben az erő, tartja a mondás: itt is érvényes, hogy a csapatmunka és összefogás a siker kulcsa a mérkőzések során.

József Attila születésének évfordulója a magyar költészet napja. Hogyan másképp ünnepelhetnénk, mint a legszebb magyar költemények előadásával? A fiatalok nagy örömmel készülnek erre az alkalomra, hogy megmutassák versmondó tehetségüket, és kiállhassanak a közönség elé. A rendezvény különlegessége, hogy évről évre változtatja arculatát, mind központi témáját, mind pedig jellegét illetően.

A magyarországi romák kulturális napja

Ki Mit Tud?

március 23.

Intézeti asztalitenisz bajnokság

március 16-17.

Április 7. – kiemelt dátum ez intézetünkben, hiszen növendékeink ezidőtájt vehetnek részt a roma kultúra legfontosabb tudnivalóival kapcsolatos, nagyszabású vetélkedőn, amelyet az iskola és a nevelőotthon együttműködésével rendezünk meg minden évben. A cigányság történetéből, hagyományaiból és élő művészetéből kell jártasságukról számot adniuk a fiataloknak. A vetélkedőn négy-négy fiatal képviseli a nevelőotthoni csoportokat.

A Ki Mit Tud? intézeti rendezvényen a fiatalok megmutathatják erős oldalukat: a kicsiktől a nagyokig bárki kiállhat, hogy zenés, táncos, verses vagy prózai előadásával színesítse ezt az örömteli és harsány eseményt. A zsűri mindenkit bírál, ám valójában ez inkább barátságos vetélkedés, mintsem tényleges verseny. A fiatalok bátorsága, a szereplés gyakorlása minden évben kellemes meglepetéseket eredményez a közönség számára.

Az asztalitenisz bajnokság tavaszi fordulóján bármelyik fiatal kipróbálhatja tehetségét, aki érez magában ambíciót e sportág iránt. Az egyéni mellett párt alkotva is megmérkőzhetnek társaikkal. A verseny alatt a kiemelkedő teljesítmény és kitartás mellett alapvető elvárás a sportszerű játék, amelyet pontozás során figyelembe vesznek a szervezők. A szakoktatói kollégák bonyolítják le a többfordulós rendezvényt.

Megemlékezés az 1848/49-es szabadságharcról

Nőnapi köszöntés

március 08.

„Álmaim” rajzverseny

február 18.

„Mit kíván a magyar nemzet!” címmel rendezünk történelmi vetélkedőt  négy fős csapatok részvételével. A felkészülési anyag a március 15-ei forradalom és a szabadságharc mellett a reformkor legjelentősebb személyiségeire, Széchenyi István mellett Kossuth Lajosra koncentrál. Idén minden csapatnak egy-egy verset is elő kell adni. Minden évben igyekszünk megújulni, a feladatokat minél sokszínűbbé tenni. A verseny szervezését az iskolai részleg bonyolítja le.

Az egyik legrégebbre visszanyúló tradíció intézetünkben a női dolgozók felköszöntése.

 

Egy, a növendékek által előadott zenés-verses műsorral köszönjük meg a hölgyek mindennapos, kemény munkáját, a sok szeretetet, amellyel pedagógiai vagy egyéb területeken végzik feladataikat. Az esemény a nemzetközi nőnappal közel egyidőben kerül megrendezésre.

Az álmok megjelenítése nem csak az alváskor látott álomképek felelevenítésére, hanem az életben elérhető álmok bemutatására is lehetőséget nyújt. Februárban minden érdeklődő fiatal kifejezheti egy-egy rajzzal saját álmait, terveit.

Helyszín: Tanácsterem. A rajzokat a helyszínen kell elkészíteni, A4-es méretben az alábbi technikák valamelyikével: grafika (ceruza, színes ceruza), vízfesték, tempera. A versenyhez szükséges eszközöket az intézet biztosítja.

Már korábban is volt példa arra, hogy intézetünk a Balatonra vitte növendékeit (TÁMOP-pályázat, 2013, Balatonlelle), ám ezúttal nagyobb csapat élvezhette a magyar tenger adta nyári hangulatot. Mindezt a nagykanizsai önkormányzatnak köszönhettük, ugyanis 12 fiatal és a kísérő felnőttek rendelkezésére bocsátotta balatonmáriai táborát egy egész hétre.

 

  Debrecenből és Nagykanizsáról még két külön csoport indult útnak, és a Balatonon kovácsolódtak össze egy nagy társasággá. A „táborparancsnok” Kiss Tibor debreceni kolléga volt, aki remekül oldotta meg a hét folyamán felmerülő koordinációs kérdéseket, és nem mellesleg mindig akadt egy-egy poénja az adódó helyzetekre.